ENVIRONMENTAL AWARENESS QUESTIONNAIRE

Değerli Misafirimiz;

İkbal Thermal Hotel & Spa’da sizi ağırlamaktan mutluluk duymaktayız. Konuğumuz olduğunuz süre içinde verdiğimiz hizmet kalitesinden memnun kaldığınızı umuyoruz. İkbal Thermal Hotel&Spa olarak konuk ve ekip üyesi deneyimini artırırken, sürdürülebilir bir geleceğe doğru performansımızı geliştirme konusunda da kararlıyız.

İkbal Thermal Hotel&Spa Çevre Politikası;

İkbal Thermal Hotel&Spa olarak, konuk ve ekip üyesi deneyimini artırırken, sürdürülebilir bir geleceğe doğru performansımızı geliştirme konusunda da kararlıyız.

 • Her ekip üyesini kapsayan bir misyon ve strateji belirleyeceğiz.
 • Otel ve kurumsal faaliyet binalarının tasarım, inşaat ve satınalma işlemlerinde, anahtar taahhütlerimiz olan enerji verimliliği, atık azaltma, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir tasarım ve yapılar üzerine odaklanacağız.
 • Ekip üyelerimizi doğrudan eğitim ve aktif katılım yoluyla işe alacağız.
 • Eylem ve taktiklerimizi konuk deneyimi içine olumlu bir yönde entegre ettiğimizden emin olacağız.
 • Hedefler, ölçüm, analiz ve sürekli performansın artırımı konularına odaklanacağız.
 • En iyi uygulamaları paylaşacak ve ilgili yerel, ulusal ve uluslararası mevzuata riayet edeceğiz.
 • Genel performansı artırmak için tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile irtibat içinde olacağız.
 • Köklü ve yenilikçi, en iyi uygulamaların kullanımını teşvik ederek, doğa ve inşaat ile uyum içinde arazi kullanımı konusunda etkili olacağız.
 • Yerel toplum içindeki girişimleri destekleyeceğiz.
 • Başarıları ekip üyelerimiz ve siz değerli misafirlerimize ileteceğiz.
 • Belirlediğimiz hedefler karşısındaki performansımızı yayınlayacağız.

İkbal Thermal Hotel & Spa Görev Tanımı;

İkbal Thermal Hotel & Spa olarak işimizi, bu ve bundan sonraki nesiller yararına sürdürülebilirlik merceği vasıtasıyla yöneteceğiz. Aynı zamanda eylem ve yenilik vasıtasıyla, sanayimizi üretim ve programlar konusunda aşağıdaki başlıklar halinde yönlendireceğiz;

 • Misafir deneyimini geliştirmek,
 • Personelimizi eğitmek,
 • Operasyonel verimliliği artırmak,
 • Bina tasarımı geliştirmek,
 • Ortaklıklarımızı güçlendirmek,
 • Toplumumuza hizmet etmek,
 • Küresel çevreyi korumak,
 • Otel ailemizi zenginleştirmek.

Çevre Bilinci Anket Formu

Please wait...

In our Minera Spa Center, there are many services such as spa and sports activites to healthy living services. There are latest technological equipments in the fitness center, suquash (wall ball), thermal pools, private family baths, an indoor swimming pool with water slide, children’s pool, a heated outdoor pool and a children’s pool, a Turkish bath, a sauna ...>>

Thermal waters, for thousands of years from past to this day, are known to be a source of healing. Thermal water resources in our country are first in Europe in terms of reserves and ranks seventh in the world. Thermal water of Ikbal Thermal Resort & Spa is a natural miracle which is colorless, mineral-rich, odorless and also obtained within the borders of our hotel.

Afium, the largest open space outlet and entertainment center of Afyon is in the hotel area. You can spend your day with shopping or watching latest movies in our cinema. You can spend quality time and have fun in Afium with your family and friends. We present this open space entertainment and outlet shopping center to your service.

İkbal Lokantacılık İkbal Gıda İkbal Şekerleme Afium Alışveriş ve Eğlence Merkezi

www.ikbal.com.tr, İkbal Hotel Thermal Hotel & SPA resmi web sitesidir.